ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ဦးျမင္႕စိုး ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆရာေတာ္မ်ားအား လွဴဖြယ္ ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဦးျမင့္စိုးသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္၏ ေက်ာက္ေမာင္းေတာင္ ေစတီေတာ္ျမတ္ကို သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳ၍ ေက်ာက္ေမာင္းေတာင္ ေတာရတြင္ သီတင္းသုံးေတာ္မူေသာ ေခ်ာင္းဆံုဆရာေတာ္ႀကီးအား လွဴဖြယ္ ဝတၴဳ အစုစုတို႔ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းကာ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး ၾသဝါဒခံယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဝန္းသိုၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ၿပီး ခႏၲီးစာသင္ တိုက္ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာေတာ္ အဂၢမဟာဂႏၴဝါစက၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲဇဝန ဆရာေတာ္အား လွဴဖြယ္ဝတၴဳတို႔ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဆုံးမၾသဝါဒကို ခံယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ ဝန္းသိုၿမိဳ႕နယ္ ဂ်ဳိးေတာင္ေက်းရြာတြင္ ေကာလင္း၊ ဝန္းသို၊ ပင္လည္ဘူး သုံးၿမိဳ႕နယ္မွ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို တစ္ၿမိဳ႕နယ္စီ သီးျခားေတြ႕ဆုံ၍ မိမိေဒသ အတြင္း၌ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလ အတြင္း ဒုကၡၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ၊ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပည္သူတို႔၏ အခက္အခဲမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္မွာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကုိ  တင္ျပၾကသည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္  ဦးျမင့္စိုး က ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းေျဖၾကား၍ အေရးေပၚ စီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေဆာလ်င္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကရန္ ထပ္ဆင့္မွာၾကားခဲ့သည္။ ညီညီထြန္း(ဝန္းသုိ)