ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ရာသီတုပ္ေကြးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အမွတ္ (၁၈)ရပ္ကြက္ အပိုင္(E)ဘေလာက္   အတြင္းရွိလမ္းမ်ားအား မိုးရာသီ  ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကာကြယ္ေရး ျခင္ေဆးဖ်န္းျခင္းကို ယေန႔နံနက္ ၈နာရီမွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူ မ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးဦးက်ကာလ၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ အတြက္လမ္းအသီးသီးရွိေရေျမာင္းမ်ား၊ ေနအိမ္ၾကားမ်ားအား ျခင္ေဆးဖ်န္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး COVID-19 ကာလ က်န္းမာေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳနယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေဒၚစမ္းစမ္းေဌး၊ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းလြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ဦးေဇာ္မင္းထြန္း၊ ေဒၚသင္းသင္းေဆြ၊ နယ္ေျမတာဝန္ခံ  ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေရႊဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ၾကက္ေျခနီ တပ္ခြဲမွဴး ဦးထြန္းဝင္းႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ (E)ဘေလာက္ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ လမ္းပါတီေကာ္မတီမ်ား က ျခင္ေဆးဖ်န္းရာတြင္ လမ္း အလိုက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ျခင္ေဆးဖ်န္းရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေလာင္စာဆီမ်ားအား ျပည္သူမ်ားက ကူညီပ့ံပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ရပ္ကြက္အသီးသီးသို႔ ဆက္လက္ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။