ေရျဖဴၿမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ အဆင္ေျပရန္လမ္းျပဳျပင္

ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ လူငယ္တာဝန္ခံဦးဝင္းေက်ာ္ႏွင့္အတူ နဘုလယ္ေဒသမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေန လူငယ္မ်ား ပူးေပါင္းလ်က္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ နဘုလယ္ေဒသမွ ထားဝယ္ၿမိဳ႕သို႔သြားေသာ ရြာအထြက္လမ္း ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးေနသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ သြားလာေရး အဆင္ေျပေစရန္ရည္ရြယ္လ်က္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက စတင္ ျပဳျပင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။