ကံမၿမိဳ႕ ယြန္းေက်ာင္းပရိယတၱိစာသင္တုိက္ဆရာေတာ္ထံသုိ႔ အလွဴေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္း လွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ဇနီး ေဒၚခင္မ်ဳိးေဌး မိသားစုတို႔သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကံမၿမိဳ႕ယြန္းေက်ာင္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ေအာင္ေတဇမုနိကုန္းေတာ္ ေပၚရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ေစတီေတာ္ရင္ျပင္ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေရႊသကၤန္းကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္း၊ ၿဂိဳဟ္တိုင္ဘုရားမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား အတြက္ လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းကို ယြန္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္ထံ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ကလည္း ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ဦးတင္ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေရႊႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔ လုိက္ပါလ်က္ အင္ဘက္ေတာ၊ ပုထိုး၊ ေညာင္တန္း၊ ဂုန္းေသာင္ျပည္ေတာ္သာ၊ အင္းဘဲ၊ ေထာက္ရွာခုံ ကြၽန္းကေလးေက်းရြာမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မင္းတဲ အုတ္ပုံ၊ ပုဇင္းနိမ့္၊ ေတာင္တီးေက်းရြာမ်ားရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္မ်ားအား ဝါဆိုသကၤန္းႏွင့္ လွဴဖြယ္ဝတၴဳမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။