ေရႊၿပည္သာၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား အေၿခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား သြားေရာက္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

ေရႊၿပည္သာၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား covid – 19 ကူးစက္ေရာဂါကာလ စားေသာက္ေရးအခက္အခဲအတြြက္ အေၿခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားအား အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ အပိုင္(၈) အပိုင္ ပန္းၿခံ (၂၇) ပန္းၿခံအတြင္းရွိ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား အေၿခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားအား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ႔ႀကပါသည္။

သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာတြင္ ရန္ကုန္ေၿမာက္ပိုင္းခရုိင္ေကာ္မတီဝင္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚခ်မ္းၿမေအး ေရႊၿပည္သာၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီနာယကမ်ားၿဖစ္ႀကေသာ ဦးရဲေဆြလိွဴင္ ဦးမ်ိဳးဝင္းညႊန္႔ ေရႊၿပည္သာၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းေအာင္ေအာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာဝင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား အမွတ္(၅) ရပ္ကြက္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါ၍ သြားေရာက္ေထာက္ပံ႔ကူညီလွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။