ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းအျမင္႕ဆုံးေဒသမ်ားထဲတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ေလးခုပါဝင္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးေဒသမ်ားထဲတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး ေလးခု ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတားဆီးေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ အရအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးေဒသမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔အျပင္  မြန္ျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္မ်ားထဲတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းအျမင့္ဆုံးျပည္နယ္ အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။  ယမန္ႏွစ္က ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၂၃ဝဝဝ ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ ၁ဝဝ ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလ အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၁၄ဝ၈ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၁၁ ဦးေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳထားသည္။ ျခင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ဇြန္၊ ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အျမင့္ဆုံးသုိ႔ေရာက္ရွိေလ့ရွိသည္ ဟုလည္း အတည္ျပဳထားသည္။