ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္တြင္ ျပည္သူမ်ားအား ဆန္ ဆီမ်ား လွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၈

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ယမန္ေန႕တြင္ ဝင္ေငြနည္းမိသားစုမ်ားအား ဆန္ႏွင့္ ဆီမ်ားကို ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ အတြင္းေနအိမ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဆန္တစ္ျပည္၊ ဆီ ၅ဝ က်ပ္သား ႏႈန္းျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းရာသို႔ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသီသီမြန္၊ စည္း႐ုံးေရးရာတာဝန္ခံ ဦးဗိုလ္ေစာ၊ အလုပ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚယဥ္မင္းေအး၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးခြန္ေက်ာ္ျမင့္လႈိင္၊ ႐ုံးအဖြဲ႕မွ ေဒၚေအးေအးသန္း၊ ဦးမ်ဳိးသြင္၊ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးကံညြန႔္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါၿပီး တစ္အိမ္တက္ဆင္းသြားေရာက္ကူညီ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဗိုလ္ေစာ(ကမာရြတ္)