သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္သြားတဲ့ တန္ဇန္းနီးယား ေက်ာက္တူးသမား

တန္ဇန္းနီးယား ႏိုင္ငံသား အေသးစားသတၱဳတြင္းပိုင္ရွင္တစ္ဦး သည္ Tanzanite  ေက်ာက္မ်က္ အ႐ုိင္းတံုးႀကီး ႏွစ္တံုးအား ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ ညတြင္းခ်င္းပင္ သန္းၾကြယ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ အေလးခ်ိန္ ၃၃ ေပါင္ရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအတြက္ တန္းဇန္းနီးယား သတၱဳတြင္းဝန္ ႀကီးဌာနက အေသးစားသတၱဳတြင္း ပိုင္ရွင္Saniniu Laizer အား အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄သန္း ေပးခဲ့သည္။ ၄င္းေက်ာက္မ်က္ ရတနာတံုးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားထဲ၌ အရြယ္အစား အႀကီးဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ”မနက္ ျဖန္မွာပါတီပြဲအႀကီးႀကီးလုပ္မယ္” ဟု ကေလးအေယာက္ ၃ဝ၏ ဖခင္ျဖစ္သူMr.Laizer ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။ Tanzanite  ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားကို တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္သာ ေတြ႔ရွိရေလ့ ရွိၿပီး ရတနာအဆင္တန္ဆာအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသည္။ Tanzanite  ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အရွားပါးဆံုးေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ တစ္ဦးက ၄င္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ အတြင္း လံုးဝကုန္ခန္းသြားဖြယ္ရွိသည္ ဟု ေျပာသည္။ Tanzanite  ေက်ာက္မ်က္မ်ားသည္ အစိမ္း ေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္ႏွင့္ အျပာေရာင္အပါအဝင္ အေရာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး အေရာင္ႏွင့္အရည္ ေသြးေကာင္းေလ တန္ဖိုးျမင့္ေလ ျဖစ္သည္။ Ref: BBC News