ေတာင္ကိုရီးယားကို စစ္ေရးအရတုန႔္ျပန္ဖို႔ ဆိုင္းငံ့လိုက္တယ္လို႔ ကင္မ္ေျပာ

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံအေပၚ စစ္ေရးအရတုန႔္ျပန္မယ့္အစီအစဥ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားဖို႔ ေခါင္းေဆာင္ကင္မ္က ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာက ေဖာ္ျပပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ ဝါဒျဖန႔္ခ်ီမႈပါစာ႐ြက္ေတြ ႏွစ္နိုင္ငံနယ္စပ္ကိုေက်ာ္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္ေျမ အတြင္းအထိ ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား တင္းမာမႈေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္း အတြင္းရွိေနခဲ့တာပါ။

အဲဒီလိုျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာပဲ ႏွစ္နိုင္ငံစစ္မဲ့ဇုန္ထဲကို စစ္တပ္ကိုေစလႊတ္မယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးဘက္ကေန ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အခုအေရးနဲ႕ပက္သတ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ကင္မ္ရဲ႕ အစည္းအေဝးအၿပီးမွာေတာ့ စစ္ေရးအရ တုံ႕ျပန္မႈေတြကို ဆိုင္းငံ့ထားမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာကို ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံပိုင္မီဒီယာကေန ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။  Ref: BBC