ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြမ်ားကို ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံ အေျခခံအလႊာတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ဆက္လက္လွဴဒါန္း

 

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၂၃ 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြမ်ားကို ဒုတိယေန႔အျဖစ္ လွဴဒါန္းရမည့္ ဇာတ္ပို႔ ဇာတ္ရံအေျခခံ အလႊာတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ံုးသို႕သြားေရာက္ကာ ဆက္လက္လွဴ ဒါန္းခဲ့သည္။

ထိုသို႕လွဴဒါန္းရာတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုးဥကၠ႒ ဦးညီညီထြန္းလြင္ တို႕က ဇာတ္ပို႔ဇာတ္ရံ အေျခခံအလႊာတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္း လွဴဒါန္းေငြမ်ား ေပးအပ္ ခဲ့ၾကသည္။
စက္မႈအေျခခံအလႊာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားကို ယမန္ေန႔က တစ္ဦးခ်င္း ေပးအပ္သကဲ့သို႕ ယေန႕တြင္လည္း ဇာတ္ပို႔/ဇာတ္ရံအေျခခံအလႊာတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ယခုလ ၂၄ ရက္တြင္ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ညႊန္း၊ တည္းျဖတ္၊ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိ၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ ေနာက္ခံေတးဂီတတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ဆက္လက္လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကုိေန၊ ေစာေက်ာ္ဝင္း