ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

 

ဘားအံ ဇြန္ ၂၁

ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္း နီနီေအး၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ (လူငယ္တာဝန္ခံ) ဦးေစာျမင့္ဝင္းေအာင္၊ ျပည္နယ္အမ်ဳိးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚစႏၵာဦး၊ ျပည္နယ္လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚခင္နီနီေအာင္တို႕သည္ ျပည္နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း (ဥကၠ႒) ဗိုလ္မွဴး (ၿငိမ္း) ျမင့္ေသာင္း ဦးေဆာင္ၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ႕ဥကၠ႒ အပါအဝင္ က်ား ၇ဝ၊ မ ၃ဝ တို႕ျဖင့္ ဘားအံ ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ကေလးေက်းရြာရွိ ေတာင္ကေလး အထက္တန္း ေက်ာင္းအတြင္းရွိ ခ်ဳံႏြယ္မ်ား ရွင္းလင္း ေပးျခင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္း မြန္ေအာင္ ေရႏုတ္ေျမာင္းျပန္လည္ တူးေဖာ္ေပးျခင္း၊ Quarantine ထားေသာစာသင္ခန္းအား COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပိုးသတ္ေဆး ဖ်န္းေပးျခင္းတို႕ကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းနီနီေအးတို႕က အလွဴေငြ က်ပ္ငါးေသာင္းကို ျပည္နယ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕ဥကၠ႒အား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿပီး ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ခင္နီနီေအာင္