ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်းပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္းနွင့္ နွာေခါင္းစည္း ( MASK ) မ်ားလွဴဒါန္း

 

ဘီးလင္း ၊ ဇြန္ ( ၂၂ )

မြန္ျပည္နယ္ ၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဆြ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာမင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္တာဝန္ခံ ဦးဆန္းထြန္းဦး၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ Dr ဦးခင္ေမာင္သြင္၊ ဦးစိုး မင္းစမ္ တို႔သည္ ယေန႔ နံနက္ (၈) နာရီက ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပုလင္းေက်း႐ြာအုပ္စု ေ႐ႊေက်ာင္းႀကီး ေက်ာင္းတိုက္၌ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ အေျမႇာက္တပ္ ( ၃၁၄ ) တပ္ရင္း တပ္နယ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးဦးၿဖိဳးသီဟ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕သည္ ေညာင္ပုလင္းေက်း႐ြာျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ ေဆးကုသ ေပးရာတြင္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ နွာေခါင္းစည္း (MASK) မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဆက္လက္၍ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ယေန႔ ေနလည္ (၁၁) နာရီက ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္စြန္းေက်း႐ြာအုပ္စု ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးညီေအာင္ ေနအိမ္၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဥကၠ႒ဦးျမင့္ေဆြ ၊ ၿမိဳ႕နယ္လူငယ္တာဝန္ခံ ဦးဆန္းထြန္းဦး၊ ဦးစိုးမင္းစမ္နွင့္ ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္ျမတ္နွင့္ ရပ္/ေက်း ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ပါတီဆိုင္းဘုတ္အား အေမႊးနံ႔သာမ်ားျဖင့္ ပတ္ျဖန္႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ေဇ ႀကီး