၂၀၂၀ ၿဗိတိန္အားကစား လူပုဂၢိဳလ္ဆု ရက္ရွ္ဖို႔ဒ္ ပူးတြဲေရပန္းစားသူ ျဖစ္လာ

လန္ဒန္ – ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ ရက္ကာလအတြင္း ေက်ာင္း အစားအစာေဘာက္ခ်ာမ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးေရးအတြက္  ေအာင္ျမင္စြာ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးနိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မန္ယူတိုက္စစ္မႉး မားကပ္စ္ ရက္ရွ္ဖို႔ဒ္သည္ ၿဗိတိန္ ၏ တစ္ႏွစ္တာအားကစား လူ ပုဂၢိဳလ္ဆုရရန္ ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ား၏ ပူးတြဲ ေရပန္းစားသူျဖစ္လာခဲ့သည္။

စာသင္ေက်ာင္း အစားအစာေဘာက္ခ်ာမ်ား ေႏြရာသီတြင္ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းၿဗိတိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ ရက္ရွ္ဖို႔ဒ္ (၂၂) ႏွစ္က ယင္းကိစၥကို ဦးေဆာင္ခဲ့ကာ မိမိ ငယ္စဥ္က ယင္းအစီအစဥ္အေပၚ မွီခိ%