ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအမိန႔္ကို သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္ လက္မွတ္ေရးထိုး

ဝါရွင္တန္- ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္မည့္ အမိန႔္တစ္ရပ္ကို အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ ထရန႔္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရန္ပုံေငြေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ၎က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ရဲအရာရွိမ်ား၏ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေျခရာခံသည့္ အခ်က္အလက္စင္တာတစ္ခု ထူေထာင္ေရး အပါအဝင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အေလ့အက်င့္မ်ား တိုးတက္လာေစေရး ဖက္ဒရယ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ေခ်ေပးရန္ ၎၏ အမိန႔္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အာဖရိကႏြယ္ဖြား အေမရိကန္မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအေပၚ ေဒါသထြက္ေနၾကစဥ္ ေဒၚနယ္ထရန႔္၏ အမိန႔္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ကာ အေမရိကန္မွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈအေၾကာင္း ျငင္းခုံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထရန႔္က မွတ္ခ်က္ မေပးခဲ့ေပ။ အေမရိကန္ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားအျပားကမူ ပိုမို၍ ထိေရာက္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ဆိုျပဳထားသည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္မွ စကားေျပာရာတြင္ ေဒၚနယ္ထရန႔္က မိမိအေနျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ဆုံးရႈံးသြားေသာ အာဖရိက ႏြယ္ဖြား အေမရိကန္ မိသားစုအမ်ားအျပား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၿခံရံလ်က္ စကားေျပာခ်ိန္တြင္မူ ယင္းမိသားစုဝင္မ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။

၎၏ မိန႔္ခြန္းတြင္ သမၼတ က ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ကာကြယ္ေျပာဆိုၿပီး လုယက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ားႏွင့္ မင္းမဲ့စရိုက္ အျပဳအမူမ်ားကို ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထိန္းသိမ္းေနစဥ္ အာဖရိကႏြယ္ဖြား အေမရိကန္နိုင္ငံသား ေဂ်ာ့ခ်္ ဖလြိဳက္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ တြန္းအားေပးမႈ ထြက္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဂ်ာ့ခ်္ဖလြိုက္သည္ ရဲအရာရွိ၏ ကိုးမိနစ္ၾကာ ဖိထားေသာ ဒူးေအာက္တြင္ အသက္ေပ်ာက္ခဲ့သည္။

ေဒၚနယ္ထရန႔္က ေဂ်ာ့ခ်္ ဖလြိုက္ေသဆုံးမႈကို ရႈတ္ခ်ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြင္း လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈ အျမစ္တြယ္ေနသည္ဆိုေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့ သည္။  Ref: BBC