စလင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒျပဳေရး႐ုံးသို႔ COVID-19 ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း

 

စလင္း ဇြန္ ၁၇

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးခ႐ိုင္ စလင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒျပဳ႐ုံးမ်ားသို႔ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီကCOVID-19 ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးဝင္းၿမိဳင္၏ လမ္းညႊန္မႈအရ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ႏိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ဦးတိုးတိုး၊ ဦးဝင္းခိုင္တို႔ ပါဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္တို႔သည္ ေရွးဦးစြာ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး အဖြဲ႕သို႔ COVID-19 ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းရာေရွ႕ေနႀကီး ဦးေဇာ္ဦးက လက္ခံရယူ၍ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒျပဳ႐ုံးသို႔ COVID-19 ကာ ကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းရာ ဥပေဒအရာရိွက လက္ခံရယူ၍ ေက်းဇူးတင္စကားမ်ားျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။စစ္ၾကည္(စလင္း)