အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက Face Mask မ်ား လွဴဒါန္း

 

အိမ္မဲ ဇြန္ ၁၆ 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ားထံသို႔ Face Maskမ်ား လွဴဒါန္းျခင္းကို ယမန္ေန႔နံနက္ ၉နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားကို ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာေဌးဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဇြန္မာန္လြင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ လွဴဒါန္းရေသာ Face Mask အေရအတြက္ ၁ဝဝဝ အား နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေက်းရြာအုပ္စု မ်ားထံသို႔ ထပ္ဆင့္လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။