မိုးေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ား႐ုံးအဖြဲ႕မ်ားအား ကာေဘာ္လစ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ Mask မ်ားျဖန္႔ေဝေပး

 

မိုးေမာက္ ဇြန္ ၁၅

မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွသင္႐ိုးသစ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေသာ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ား၊ ႐ုံးအဖြဲ႕မ်ားအား ကာေဘာ္လစ္ဆပ္ျပာ၊ Mask မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးအပ္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ခြဲကမိုးေမာက္ၿမိဳ႕ အထကေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေပးအပ္ပြဲသို႔ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ေဒၚဝိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဒါ့ရွီးတူးလြမ္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးဘရန္ေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးျမင့္လြင္၊ ေဒၚေမရီႏွင့္ ေဒၚဂ်ာေအာန္လု၊ ဦးစီး႐ုံး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသြားေရာက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ မူလတန္းဆရာ ဆရာမမ်ား၏ သင္႐ိုးသစ္ Gread-4 သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ ဆရာဆရာမ မ်ားႏွင့္နည္းျပမ်ား၊ ႐ုံးအဖြဲ႕မ်ား၊ စုစုေပါင္း ၅ဝဝ တို႔ အား ကာေဘာ္လစ္ဆပ္ျပာမ်ားႏွင့္Mask မ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီမီးခုံ-နန္းရီ