ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းရန္အတြက္ အလွဴေငြ သြားေရာက္လွဴဒါန္း

 

ဇြန္ ၁၄

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ လွပဒါးေက်းရြာအုပ္စု သင္ေတာရုိး ေက်းရြာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းရန္အတြက္ အလွဴေငြ (၂၀၀၀၀၀) ႏွင့္ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းစီး (mask) မ်ားအား သြားေရာက္လွဴဒါန္း ခဲ႔ပါသည္။ သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ စန္းစန္းႏြယ္ ေမွာ္ဘီၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီနာယက ဦးႀကည္ၿမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းထိုက္ထံ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။ ဘိုေတ(ေရႊၿပည္သာ)