ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါအတြင္း Zoom ကုမၸဏီ၏ ေရာင္းအား သိသိသာသာျမင့္တက္

ဆန္ဂ်ိဳးစ္- ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါပ်ံ့ႏွံ႕မႈေၾကာင့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အြန္လိုင္းမွ အလုပ္လုပ္ေနၾကရစဥ္ ဗီဒီယို ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ Zoom ၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲအသုံးျပဳမႈမ်ား ဧၿပီက အဆ ၃၀ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အသုံးျပဳမႈ အမ်ားဆုံးအခ်ိန္ က အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေန႕စဥ္ပါဝင္သူ သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး အခေပးသုံးေသာ ေဖာက္သည္မ်ား သုံးဆေက်ာ္ ျမင့္တက္ ခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ေရာင္းအားသည္ မတ္လက ခန႔္မွန္းထားေသာ ပမာဏထက္ ႏွစ္ဆ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ အထိ ျမင့္တက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Zoom ကုမၸဏီက ေျပာၾကားသည္။

ဒါက ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ဟု အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အားရစ္ယြန္ က ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။ ယြန္က လူအေျမာက္အျမား အတြက္ Zoom အက္ပလီေကးရွင္းကို ဖန္တီးရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ဟု ေျပာသည္။ ၂၀၀၇ က ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂ ဘီလီယံျဖင့္ Cisco ကုမၸဏီက ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ပထမဆုံး အေမရိကန္ ဗီဒီယိုဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Webex တြင္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္နိုင္ငံဖြား ေဆာ့ဖ္ဝဲအင္ဂ်င္နီယာ ယြန္သည္ Zoom ကုမၸဏီကို ၂၀၁၁ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မိုက္ကရိုေဆာ့ဖ္ႏွင့္ Cisco တို႔ ကဲ့သို႔ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ႀကီးစိုးထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေဈးကြက္အတြင္း ေနာက္ထပ္ အက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခု မလိုေတာ့ဟု ရႈျမင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားစြာက အစပထမတြင္ ၎အေပၚ သံသယရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ယမန္ႏွစ္က အမ်ားျပည္သူသို႔ စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္တြင္ တန္ဖိုး ၁၅ ဒသမ ၉ ဘီလီယံသာ ရွိခဲ့ၿပီး အဂၤါေန႕က ကန္ေဒၚလာ ၅၈ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

Ref: BBC