ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို တာဝန္မွ႐ုပ္သိမ္းေပးေရး အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင္႕ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

 

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁
===============
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေနျပည္ေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ(၂)တြင္ ယေန႕ မြန္းလြဲ ၃နာရီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ တင္သြင္းေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို တာဝန္မွ႐ုပ္သိမ္းေပးေရး အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေသာင္းေအး၊ ဦးေမာင္ျမင့္၊ ေဒါက္တာေမာင္ သင္းႏွင့္ ဦးစိုင္းထြန္းစိန္တို႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရျခင္း အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္း ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား ညေန ၄နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ရွင္းလင္းပြဲေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။