ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ပရဟိတအသင္းမ်ားအား PPE ဝတ္စုံမ်ားလွဴဒါန္း

 

ဇြန္ ၂၊ ေနျပည္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊ ဥတၱရခရုိင္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရုံး၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္သေရစည္သူ ဦးလွေဌးဝင္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ပရဟိအသင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (၃)လပတ္သီႏွံမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးၾကရန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ပရဟိတအသင္းမ်ား အေရးေပၚလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ PPE ဝတ္စုံမ်ား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၿပီး ပရဟိတအသင္းမ်ားမွ လက္ခံရယူခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဖသန္းဦး၊ ခရုိင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဖိုးသိန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးႏိုင္ဦးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပရဟိတအသင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

#ေရဆင္းဖိုးသိန္း