ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အျမင့္ဆံုးတပ္လွန္႔မႈ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ စတင္ျပဳလုပ္

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ဳံအန္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္တပ္မ်ားအား ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုးတပ္လွန္႔ မႈျပဳလုပ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား က ေဖာ္ျပသည္။ ကင္မ္ဂ်ဳံအန္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားစစ္တပ္၏ အျမင့္ဆံုးတပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားကို ေခၚယူကာ အဆင့္ျမင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ဆုိင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈ အပါ အဝင္ ဆက္စပ္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက ခ်ိန္ကိုက္တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ၾကားတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေနခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ား ေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနသည့္ အေမရိကန္အစိုးရအေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ ယခုကဲ့သို႔ ထူးျခားသည့္လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕အာရွေဒသ၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ အစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။ Ref; KCNA