သမၼတထရမ့္အစုိးရကုိ သမၼတေဟာင္း အုိဘားမား ေ၀ဖန္

လက္ရွိသမၼတ ေဒၚနယ္ထရန႔္ကို လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈအျဖစ္ အမ်ားက မွတ္ယူထားေသာ ေျပာဆိုမႈအ တြင္း အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘားရက္အိုဘားမားက COVID- 19 ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါကို အေမရိ ကန္အစိုးရ၏ တုံ႕ျပန္ပုံအား ေဝ ဖန္သည္။

ေရာဂါပ်ံ့ႏွံ႕မႈေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔ထားသျဖင့္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ မက်င္းပနိုင္ျဖစ္ရေသာ အထက္တန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားမႈႏွစ္ခုအတြင္း အိုဘားမားက ေဝဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဟန္ေဆာင္ပန္ေဆာင္ပင္ တာဝန္ယူမႈမရွိၾကဟု အြန္လိုင္းအခမ္းအနားတြင္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ၏ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးႏြေးစဥ္ အိုဘားမားက ေျပာၾကားေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အမည္ကို ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားတစ္ရပ္တြင္ အိုဘားမားက ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။

အေမရိကန္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၉၀,၀၀၀ ခန႔္ရွိၿပီး ကူးစက္သူ ၁ ဒသမ ၄ သန္းရွိကာ ကမၻာေပၚတြင္ အဆိုး႐ြားဆုံး ထိခိုက္ေသာ နိုင္ငံျဖစ္သည္။

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈႏႈန္းမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္အထိ ျမင့္တက္ေနစဥ္ ယခုႏွစ္ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ားမွာ မေရရာေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၃၆ သန္း ရွိေနစဥ္ ေဒၚနယ္ထရန႔္အစိုးရ၏ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။

Ref: AFP