တန္႕ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ COVID-19 ေရာဂါကာကြယ္ေရး ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္း

တန္႔ယန္း ဧၿပီ ၁

တန႔္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဆန္စိန္၊ တန႔္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္လွိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ COVID-19 အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးအတြက္ ယမန္ေန႕တြင္ တန႔္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ အရန္မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံးႏွင့္ တန႔္ ယန္းၿမိဳ႕နယ္ အထက(၂) COVID-19 အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးစခန္းတို႔တြင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားဖ်န္းခဲ့ၾကသည္။

ႏွင္းစႏၵာမိုး