အိႏၵိယမွာ lockdown အမိန႔္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ရသူေတြကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတာင္းပန္

အိႏၵိယမွာေတာ့ ဗိုင္းရပ္စ္ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ တစ္နိုင္ငံလုံးကို lockdown ခ်ရာမွာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲသား ျပည္သူေတြကို ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိ သြားေစတဲ့အတြက္ ခြင့္လႊတ္ေပးဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နရင္ျဒာမိုဒီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အိႏၵိယမွာ အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္မထြက္ဖို႔ ကန႔္သတ္မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံသား ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ဟာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး အငတ္ေဘးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေထာင္နဲ႕ခ်ီနဲ႕ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြဟာလည္း သူတို႔ ေမြးရပ္ဇာတိကို ျပန္ဖို႔ ကီလိုမီတာေထာင္နဲ႕ခ်ီ ကုန္းေၾကာင္းခရီးႏွင္ခဲ့ရပါတယ္။  -Ref:BBC