ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ရီ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္နယ္ ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

 

ဘားအံ မတ္ ၂၄

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ရီသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ပါတီ ေဒါနခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေရွးဦးစြာ ေတြ႕ဆုံပြဲခန္းမအတြင္း ဝင္ေရာက္ရာ တြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို လက္ေဆးျခင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းျခင္းမ်ားအား စနစ္တက်ေဆာင္ ရြက္ေစၿပီး ခန္းမအတြင္း၌ ထိုင္ခုံမ်ားကို (Social Distancing) ေခၚ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သံုးေပျခား ထိုင္နည္းစနစ္မ်ားအား စနစ္တက်ျပဳလုပ္ၿပီး အခမ္းအနားစတင္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ရီက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ၿပီးေနာက္ ဘားအံခ႐ိုင္ႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦးကလည္းေကာင္း၊ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကရင္ျပည္နယ္ဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ဦးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္တို႔က လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ရီက Covid-19 ေရာဂါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေရး၊ ယင္းေဒသအတြင္းရွိ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပါတီတြင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေျခအေန အရပ္ ရပ္တို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးခင္ရီ၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ေဇာ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာျမင့္ ဦးႏွင့္ ျပည္နယ္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွစ္ခုမွ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခုနစ္ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။