ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္းႏွင့္ ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ (၆) လ က်ခံရသည့္ ဦးတင္စုိး၏ မိသားစု၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံအားေပးစကား ေျပာၾကား

 

မတ္ ၁၈၊ ေပ်ာ္ဘြယ္

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္သုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ (၆) လ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္စုိး၏ ေနအိမ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး မိသားစု၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံကာ အားေပးႏွစ္သိမ့္စကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေတြ႕ဆုံအားေပးႏွစ္သိမ့္ရာသုိ႔ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွထြန္း၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ မႏၱေလးတုိင္း ေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦး၀င္းေမာင္၊ ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးႏွင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေတြ႕ဆုံ၍ အားေပးစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။