အေမရိကန္ျပည္နယ္ေပါင္း ၅၀ စလံုးတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ျပန္႔ပြားေန

လူအေသအေပ်ာက္မ်ားသည့္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါအျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ေပါင္း ၅၀ စလံုးတြင္ျပန္႔ပြားေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယမန္ေန႔တြင္ အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္၌ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပထမဆံုးကူးစက္ခံရသူကို ေတြ႔ရွိျပီးေနာက္ ျပည္နယ္ ၅၀ စလံုးတြင္ ကူးစက္မႈျပန္႔ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ နယူးေယာက္ျမိဳ႔သည္လည္း ျမိဳ႔ကိုအ၀င္အထြက္ပိတ္ထားျပီး သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေနအိမ္မ်ားအတြင္း၌ပင္ ေနထိုင္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ေရးအတြက္ စီစဥ္စဥ္းစားေနလ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၀၈ ဦးရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ကူးစက္ခံရသူဦးေရ ၆၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနျပီဟု အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးတြင္မူ ကူးစက္ခံရသူဦးေရ ၂ သိန္းခန္႔ရွိေနျပီျဖစ္ ျပီးေသဆံုးသူဦးေရ ၈၀၀၀ နီးပါးရွိေနျပီျဖစ္သည္။ နယူးေယာက္ျမိဳ႔ေတာ္၀န္ Bill de Blasio က၎အေနျဖင့္ ေဒသခံ ၈.၅ သန္းအား မိမိတို႔ေနအိမ္မ်ားအတြင္း၌ပင္ ေနထိုင္ၾကရန္ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ မထုတ္ကို ၂ ရက္အတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။ အစားအေသာက္အတြက္ မ၀ယ္ မျဖစ္သည့္ ကုန္စၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၀ယ္ယူရန္အတြက္သာ ခြင့္ျပဳျပီးေခြးမ်ားေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳုလုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လူအမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ညႊန္ၾကားသြားမည္ဟု သိရသည္။  Ref: BBC News