ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မာေနး လွဴဒါန္း

လီဗာပူးတုိက္စစ္မွဴးမာေနးလ္သည္ မိခင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ဆီနီေဂါႏုိင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈမ်ား အား ကာကြယ္တားဆီးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေပါင္ေလးေသာင္းလွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ မာေနးလ္သည္ ေပါင္ ေလးေသာင္းအား ကို႐ိုနာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ျပန္႔ပြားမႈမ်ားအား ဟန္႔တားသည့္အစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ေကာ္မတီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မာေနးလ္သည္ ယခင္ကလည္း ဆီနီေဂါႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ မာေနးလ္က ႏုိင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာအေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ထပ္မံလွဴဒါန္းမည္ဟု ေျပာသည္။ Skysports