ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ေက်းဥကၠ႒မ်ား ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

 

ေဒးဒရဲ မတ္ ၁၇

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး ခန္းမ၌ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာ နယ္ေျမခံပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိနယ္ေျမ မ်ားအလုိက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ တာဝန္ယူထားမႈအေျခအေနမ်ား၊ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၊ မူဝါဒ မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက တစ္ဦးခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းခဲ့မႈအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပါတီ၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္အတူ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚစိုးစိုးရီ၊ ခ႐ိုင္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းေမာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ေဒၚေအးသီတာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးက တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ AKH