ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒တို႔ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာ

 

ရန္ကုန္ မတ္ ၁၂

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုးက ပါတီ၏အမ်ဳိးသမီးေရးရာဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈအား ေျပာၾကား၍ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္က အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘဝျမင့္မားမႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္မႈ၊လံုျခံဳမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီမွ သင္တန္း မ်ိဳးစံုအခါခြင့္သင့္တိုင္း မိမိတိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး မိမိႏွင့္ဝန္းက်င္ လူ႕ေဘာင္ေလာက မွာတန္းတူေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ပါတီအက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးစသည့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းတို႔တြင္ စြမ္းႏိုင္သည့္အခန္းက႑ တို႔မွပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လမ္း ညႊန္စကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းက တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈမ်ားအား နည္းခ်က္၊အားသာခ်က္တို႔အား တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသူ ခ႐ိုင္ ေလးခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတို႔မွ မိမိသက္ဆိုင္ရာ အလိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားအား အသီးသီး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ကာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး အၾကံျပဳေပးခဲ့ၾကကာ အစည္း အေဝးကို မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စုိး၊ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚစန္းစန္းဝင္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံမ်ား လူငယ္အမ်ိဳးသမီး မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္