ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပါတီဝင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

ေလးမ်က္ႏွာ မတ္ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္ စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ုံး အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ အေလးျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆို၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္း ထြန္းက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ၊ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္အလိုက္၊ လအလိုက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္စု ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ လမ္းၫႊန္ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့ၿပီး နယ္ေျမတာဝန္ခံမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ေက်းပါတီ ဥကၠ႒မ်ားက မိမိနယ္ေျမအလိုက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ပါတီေအာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက လိုအပ္သည္ မ်ား ျဖည့္စြက္လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ၿပီး ပါတီေအာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအားအျပန္အလွန္၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ပိန္းအင္းအုပ္စု၊ ဟံသာေအးေက်း႐ြာမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က ေတြ႕ဆုံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား အသီးသီးမိတ္ဆက္ေပး၍ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက သိလိုသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လတ္တေလာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေန မ်ားအား အသီးသီးေျပာၾကားမႈမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေနမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္လုံျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ျပန္လည္ဦးေဆာင္ခြင့္ရရွိပါက ျပည္သူမ်ား၏အခက္ အခဲအက်ပ္အတည္း မ်ားကို ဦးစြာေျဖရွင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ က႑ေရးရာ အလိုက္အာမခံခ်က္ ကိုးခ်က္အား အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ပါတီဥကၠ႒ ပုံပါ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျပကၡဒိန္မ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း အား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒က တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းကိုကို၊ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဝင္းႏိုင္၊ ဟသၤာတ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔လႈိင္ႏွင့္ ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္း၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေ႐ႊမိုး