အေမရိကန္နိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာေဂါက္သီးအားကစားမယ္ ဖူးပြင့္ရတီခိုင္ ပထမဆု ဆြတ္ခူး

မတ္  ၉  ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ အေမရိကန္နိုင္ငံ၌    က်င္းပခဲ့သည့္  River Landing Classic -2020 ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္   ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္    ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ေဂါက္သီးအားကစားမယ္ ဖူးပြင့္ရတီခိုင္ ပထမဆု ဆြတ္ခူး ရရွိခဲ့သည္။

ဖူးပြင့္ရတီခိုင္သည္ ပထမေန႕တြင္ ၃၆ က်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့ရၿပီး ပထမ ၁၈   က်င္းတြင္   စုစုေပါင္းရိုက္ခ်က္ ၇၂  ခ်က္၊  ဒုတိယ ၁၈ က်င္းတြင္ စုစုေပါင္း  ရိုက္ခ်က္ ၇၆ ခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယေန႕တြင္ ၆၈ ခ်က္၊ စုစုေပါင္း ရိုက္ခ်က္ ၂၁၆ ခ်က္ျဖင့္ ပထမဆုကို   ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကစားသမား  ၆၈ ဦး  ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ဖူးပြင့္ရတီခိုင္သည္ အေမရိကန္နိုင္ငံရွိ University of North Carolina Wilmington (UNCW) တြင္  ပညာသင္ၾကားေနသူျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္နိုင္ငံ၌ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိရာ  ေအာင္ျမင္မႈမ်ားလည္း ရယူလ်က္ရွိသည္။  mirror