ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Ms. Tone Tinnes အား လက

 

မတ္ ၁၀၊ ေနျပည္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးသည္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Ms.Tone Tinnes အား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔၊ (၁၄၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အတူ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဦးခင္ရီ၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၃) ဦးလွထြန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း၊ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာနႏၵာလွျမင့္တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Ms.Tone Tinnes ႏွင့္အတူ အဖြဲ႔ဝင္ (၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။