မတ္လ ၄ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပည္မႀကီး၌ COVID-19 ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း၍ လူနာ ၂,၁၈၉ ဦး ေဆး႐ုံဆင္းခြင့္ရ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္မႀကီးတြင္ မတ္လ ၄ ရက္က ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္း၍ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ရေသာ ႏိုဗယ္ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္(COVID-19) လူနာ စုစုေပါင္း ၂,၁၈၉ ဦးရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားက်န္းမာေကာ္မရွင္က ယေန႔ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၄ ရက္ ညေနပိုင္းအထိ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ စုစုေပါင္း လူနာအေရအတြက္မွာ ၅၂,၀၄၅ ဦးရွိေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပည္မႀကီး၌ COVID-19 အတည္ျပဳလူနာ စုစုေပါင္း ၈၀,၄၀၉ ဦး ႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၃၀၁၂ ဦးရွိေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ Xinhua