ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္ တာဝန္ခံဦးသူရိန္ေဇာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းနီနီေအး ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမူေဆာင္ ကရင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးသူရိန္ ေဇာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းနီနီေအး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာဝင္းထိန္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းတင္တို႔သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ (၈း၃၀) အခ်ိန္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံမသြယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ေရႊလူေက်းရြာတြင္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ၿပီး ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ပါတီဝင္ မ်ားစုစုေပါင္း (၆၀) ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး နံနက္ (၁၀း၃၀) အခ်ိန္တြင္ အီဟယ္ေက်းရြာ အုပ္စု ေနာ္ေနာ့ဝါးေက်းရြာတြင္ ပါတီဆိုင္းဘုတ္အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၁၅) ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး နံနက္ (၁၁း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ နီ နီ