အမ်ဳိးအမည္မသိ ဒံုးက်ည္ဖူးႏွစ္ခု ေျမာက္ကိုရီးယားပစ္လႊတ္

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယမန္ေန႔က အမ်ိဳးအမည္မသိဒံုးက်ည္ ထိပ္ဖူးႏွစ္ခုကိုပစ္လႊတ္ခဲ့သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားစစ္တပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရက တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္မ်ားပစ္လႊတ္ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္း၏ တရားဝင္ ဆိုင္းငံ့ထားမႈကာလသည္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္အနည္း ငယ္အၾကာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ပစ္ခတ္စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဒံုးက်ည္ထိပ္ဖူးႏွစ္ခုကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ဝန္ဆန္ေဒသမွ ပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ အေရွ႔ဘက္စူးစူးသို႔ ပစ္လႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားစစ္တပ္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ပစ္လႊတ္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနလ်က္ရွိၿပီး အသင့္အေနအထားျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လက္နက္ စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈမ်ားအား ဆက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွ ေနာက္ဆံုးပစ္လႊတ္စမ္းသပ္မႈကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလထဲတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလာင္ခ်ာစနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားက တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ Ref: AFP