* ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး *

 

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္) တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုေပါင္းေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ပြဲကို ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္း ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။