အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ဂ်ာဗားကြၽန္းရွိ ဂူနန္မီရာပီမီးေတာင္ ေပါက္ကြဲ

အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ဂ်ာဗားကြၽန္းရွိ ဂူနန္မီရာပီမီးေတာင္ဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္မွာ ေခ်ာ္ရည္ေတြနဲ႕ ျပာရည္ေတြ လႊင့္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ဒီျဖစ္ရပ္ကို မိုင္အနည္းငယ္အကြာကေနေတာင္ ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ကို ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေတြအရ မီးေတာင္ကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ ျပာမႈန္ေတြဟာ ေကာင္းကင္ေပၚကို ေရာက္ရွိသြားၿပီး ေခ်ာ္ရည္ေတြဟာလည္း မီးေတာင္ရဲ႕ ေဘးဘက္ေတြကေန စီးက်လာခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီမီးေတာင္ဟာ အသက္ဝင္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ဂူနန္မီရာပီမီးေတာင္ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ဂ်ာဗားအလယ္ပိုင္းမွာ တည္ရွိပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံဟာ Ring of Fire လို႔ေခၚတဲ့ ဧရိယာအတြင္းမွာ တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ မီးေတာင္ဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈေတြ မၾကာခဏဆိုသလို ေပၚေပါက္ေလ့ရွိပါတယ္။

ဂ်ာဗားကြၽန္းတခုလုံးနီးပါးဟာ မီးေတာင္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိၿပီး ကြၽန္းေပၚမွာလည္း အသက္ဝင္ေနဆဲ မီးေတာင္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။

dvb