မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကေန ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္

မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာမိုဟာမက္သည္ မဟာမိတ္အင္အား စုမ်ားႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

အသက္ ၉၄ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မဟာသီယာမိုဟာမက္သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခင္က အဓိကၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အန္ဝါအီဘရာဟင္ႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိကာ ကမၻာ့သမိုင္း၌ အသက္အႀကီးဆံုးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္း၌ အန္ဝါအီဘရာဟင္ႏွင့္ မဟာ သီယာမိုဟာမက္ၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ရွိမေလးရွားအစိုးရကို ဖြဲ႕စည္းထားေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အတြင္း၌ အုပ္စုကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ မဟာသီယာမိုဟာမက္သည္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ေသာ္လည္း မဟာသီယာမိုဟာမက္အေနျဖင့္ မေလးရွားအစိုးရအဖြဲ႕အား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းဖြယ္ရွိေနသည္။

Ref; BBC