ခ်န္ပီယံဆုကာကြယ္ရန္ သက္ထားသူဇာ ကင္ညာနိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာ

ျမန္မာၾကက္ေတာင္အားကစားမယ္ သက္ထားသူဇာသည္ ကင္ညာနိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ Kenya International 2020 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်န္ပီယံဆုကာကြယ္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္က ယူဂႏၶာနိုင္ငံမွ ကင္ညာနိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားသည္။

သက္ထားသူဇာသည္ ယခုလအတြင္း ခ်န္ပီယံကာကြယ္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ကစားေနၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ ယူဂႏၶာနိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ Uganda International ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်န္ပီယံဆုကာကြယ္ၿပီးေနာက္ ကင္ညာၿပိဳင္ ပြဲတြင္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Kenya International 2020 ၿပိဳင္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္မွ မတ္ ၁ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ၾကက္ေတာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမႉးက်င္းပမည့္ Future Series ၿပိဳင္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။

သက္ထားသူဇာသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္က က်င္းပသည့္ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်န္ပီယံဆုရထားေသာေၾကာင့္ ခ်န္ပီယံဆု ျပန္လည္ကာကြယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သက္ထားသူဇာသည္ လက္ရွိခ်န္ပီယံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆီဒင္-၁ သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး ပထမအဆင့္တြင္ ပါကစၥတန္ကစားသမားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ၾကက္ေတာင္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သက္ထားသူဇာသည္ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမယွဥ္ၿပိဳင္မီ အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ကာ ခ်န္ပီယံဆုမ်ား ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေၾကးမုံ