ကဝၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားအလိုမရွိေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ကဝၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားအလုိမရွိေၾကာင္း ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားက ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအား ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းေဟာင္း ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ုံးေရွ႕မွတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕႐ုံးဂိတ္ေပါက္အမွတ္(၂)အထိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ရန္ပုံေငြကို မမွန္မကန္လမ္းလႊဲအသုံးျပဳသူဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူအားလုံးကိုအေရးယူေပးပါ။ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုမ်က္ကြယ္ျပဳေသာကဝၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အလိုမရွိ၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္ ရစ္ကန္ႀကီးေက်းရြာကို ခင္း မည့္ကြန္ကရစ္လမ္းအား တရားဝင္လမ္း ေၾကာင္းအမွန္အတုိင္းခင္းေပးေရး ဒုိ႔အေရး စသည့္ဗီႏုိင္းမ်ားကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကဝၿမိဳ႕ နယ္ ရစ္ကန္ႀကီးေက်းရြာ ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းမည့္လမ္းေၾကာင္း လြဲမွားေနမႈ၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏မမွန္မကန္အဂတိ လိုက္ လုပ္ေဆာင္ထားမႈႏွင့္ ထုိတာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဟာေျပာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ၿဖိဳးကိုလင္း(ေညာင္ဝုိင္း)