ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၂) ရပ္ကြက္ၿပည္သူ မ်ားႏွင္႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု

 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃

ၿပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁၂) ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ား ရပၼိရပၹမ်ား ဖိတ္ႀကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု ခဲ႔ပါသည္။ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အတူ ေၿမာက္ပိုင္းခရုိင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခ်မ္းၿမေအး ေရႊၿပည္သာၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နယကမ်ားၿဖစ္ႀကေသာ ဦးရဲေဆြလိွဴင္ ဦးမ်ိဳးဝင္းညႊန္႔ ေရႊၿပည္သာ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းေအာင္ေအာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာဝင္းတို႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ႔ႀကပါသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ႏႈတ္ဆက္အမွာစကား ေၿပာႀကားခဲ႔ပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းေအာင္ေအာင္မွ လက္ရွိၿဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေၿခအေနမ်ား ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အစီအမံမ်ားကို ရွင္းလင္းေၿပာႀကားခဲ႔ျပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ား  အသီးသီးၿပန္လည္ ေဆြးေႏြး တင္ၿပခဲ႔ႀကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးလင္းေအာင္ေအာင္မွ တင္ၿပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ၿပန္လည္ရွင္းလင္း ေၿဖႀကားခဲ႔ ပါသည္။ဘိုေတ(ေရႊၿပည္သာ)