ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဆက္ကေလးေက်းရြာရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

 

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္၊ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းျမင့္၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းရီတို႔သည္ ဆက္ကေလးေက်းရြာအုပ္စု ဆက္ကေလးေက်းရြာဓမၼာ႐ုံတြင္ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ေက်းရြာရွိ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး၊ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒တို႔က လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၾကၿပီး ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားက သိရွိလိုသည့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းျဖစ္စဥ္၊ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ားမ်ား ျပားလာေၾကာင္းကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းရာ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးက ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲတြင္ ၿပီးဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္သိန္း(ထန္းတပင္)