ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္သည္ ယမန္ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ပါတီဥကၠ႒မ်ား ပါတီဝင္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုကာ လမ္းၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္အလံအေလးျပဳကာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း စုေပါင္းသီဆိုဖြင့္လွစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ဦးမွၿမိဳ႕နယ္အ​ေျခ အေနမ်ားအား တင္ျပသည္။ ယင္းေနာက္ ေက်ာက္ဖ်ာ၊ ေခတ္ေအး၊ နန္းၾသ၊ ပုပၸါးကုန္း၊ ျပည္စံေအာင္၊ သာစည္၊ ေရဆင္း၊ မအူေတာ၊ က်ြန္းေရာင္း၊ သစ္တပ္၊ သက္ႏွင္း အင္း၊ ေက်ာက္ခ်က္၊ က်ည္ေတာင္၊ စည္ပင္ႀကီး၊ သာယာကုန္းေက်းရြာမ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ေက်းရြာအုပ္စု ေဒသအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။

တင္ျပမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္ႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေတာင္သူ လယ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ဦးေအာင္တင္ျမင့္မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးမွ လမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမပါတီဥကၠ႒ ဦးေဝလြင္၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ရပ္ကြက္ ေက်းရြာပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။