ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

ေရႊၿပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမွတ္ (၁၅) ရပ္ကြက္ အမွတ္ (၂၁) ရပ္ကြက္မ်ားဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အအခမ္းအနားသို႕ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ယမန္ေန႕နံနက္ ၉းဝဝ အခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ႔ပါသည္။
ဆိုင္းဘုတ္တင္ အခမ္းအနားသို႕ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဒါက္တာစန္းစန္းႏြယ္ ေၿမာက္ပိုင္းခရုိင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခ်မ္းၿမေအး ေရႊၿပည္သာၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နယကမ်ားၿဖစ္ႀကေသာ ဦးရဲေဆြလိွဴင္ ဦးမ်ိဳးဝင္းညႊန္ ေရႊၿပည္သာ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းေအာင္ေအာင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇယ်ာဝင္း ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီဝင္ နယ္ေၿမ တာဝန္ခံ ေဒၚၿမတ္ၿမတ္ညႊန္႕ နွင္႕ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား အမွတ္ (၁၅) ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးတင့္ေဆြႏွင့္ အမွတ္ (၂၁) ရပ္ကြက္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းႏုိင္ႏွင့္ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ဖိတ္ႀကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ႔ ပါသည္။

ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေၿပာႀကားခဲ႔ပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလင္းေအာင္ေအာင္မွ လက္ရွိ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအေၿခအေနမ်ား ၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ေရး အေၿခအေနမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေၿပာႀကားခဲ႔ျပီး တက္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္႔မ်ား ပါတီဝင္မ်ား ၿပန္လည္ေဆြးေႏြး တင္ၿပခဲ႔ႀကပီး ဆိုင္းဘုတ္ တင္ အခမ္းအနားအား ေန႔လည္ ၁၁းဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။

ဘိုေတ(ေရႊၿပည္သာ)