ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚနန္းနီနီေအး ျပည္နယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝး တက္ေရာက္

 

ဘားအံ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး ေဒါနခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ လစဥ္ပံုမွန္လုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္း ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝးသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းနီနီေအးက လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေတြ႕ၾကံဳရသည့္အေျခ အေနမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အခ်က္မ်ားအား သတင္းအမွန္သိရွိေရးအတြက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားမွ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ဆက္လက္ၿပီးဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ကရင္ျပည္နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းကိုက ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ေအာက္ေျခ အထိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားလိုလား လက္ခံေတာင္းတေနသည့္ အခ်ိန္ တြင္ျပည္သူႏွင့္ မ်ားမ်ားထိေတြ႕ ဆက္ဆံၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈ၊ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီဘ႑ာေရးမွဴး (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) ဦးေစာဝင္းထိန္က ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေရးရာ အလိုက္၊ က႑အလိုက္၊ နယ္ေျမေဒသအေျခအေန အားရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တက္ေရာက္လာသည့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက မိမိတို႔ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ ၿပီးစီးမႈအေျခအေန၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ေနသည့္ အေျခအေန၊ နယ္ေျမေဒသတြင္ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အေျခအေနမ်ားအား ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက အသီး သီး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြးလာသည့္အေပၚ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းနီနီေအး၊ ကရင္ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းကို၊ ျပည္နယ္ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာဝင္းထိန္တို႔က ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးအား မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ခင္နီနီေအာင္