ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္ ျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ရာသုိ႔ သြားေရာက္အားေပး

 

ဖ်ာပုံ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔၏ ယေန႔တတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ဖ်ာပံု ၿမိဳ႕နယ္ အမာၿမိဳ႕ ဘဝသစ္ေက်းရြာအုပ္စု အေရွ႕ဖ်ားေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ယမန္ေန ႔နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲမွစတင္၍ ျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးရာ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစုိးႏုိင္ႏွင့္ အဖြဲ႕က လာေရာက္ေဆးကုသသည့္ ျပည္သူမ်ားအားေတြ႕ဆ ုံအားေပးစကား ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ နယ္လွည့္ေဆးကုသေရးအဖြဲ႔မွ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႏွစ္ဦး၊ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ဘဝသစ္ေက်းရြာအုပ္စု အေရွ႕ဖ်ားေက်းရြာ၊ ေနာက္မီးေက်းရြာအုပ္စု ဥေပေက်းရြာ မ်ားမွ ျပည္သူ ၄၇၈ ဦးအား အခမဲ့က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေဆးကုသေပးျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

အခမဲ့ေဆးကုသရာသုိ႔ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးႏိုင္ႏွင့္ဇနီး၊ ေဒါက္တာ ျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား သြားေရာက္အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။