ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းမူ႔ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္က်င့္သီလ ဗဟုသုတၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တိုမွ ဆုရေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား

 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈၊ဘန္ေကာက္

ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းမူ႔ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္က်င့္သီလဗဟုသုတၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေပ်ာ္ဘြယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔မွ ဆုရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ဆုတက္ေရာက္ယူခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းမူ႔ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္က်င့္သီလဗဟုသုတၿပိဳင္ပြဲကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရပါတီ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ့နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္း​၏ ဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔ တြင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆုခ်ီးျမင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔  ေပ်ာ္ဘြယ္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ျပည့္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးေသာင္းေအးႏွင့္ဇနီး၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္တို႔မွ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဆုရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ့နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ စာသင္ေက်ာင္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားက ကမၻာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္က်င့္သီလ ဗဟုသုတၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆို ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားကို ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ့ရွိ ဓမၼကာယေက်ာင္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားအျပင္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွူပြဲႏွင့္ မီးပူေဇာ္ပြဲကိုလည္း ယမန္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကမၻာ့ၻၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အေနျဖင့္ ကိုယ့္က်င့္သီလ ဗဟု သုတၿပိဳင္ပြဲကို အာရွတိုက္အတြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားသည့္ နိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိၿပီး ၃၈ ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ဘာသာစကား (၅) မ်ိဳးျဖင့္ ေျဖဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။