ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ား ခ႐ိုင္ ၂ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ပါတီ/ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံု

 

စစ္ေတြ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ (၂) ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ယမန္ေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲက ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ (၂) ခ႐ိုင္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ျဖူခ႐ိုင္၊ သံတြဲခ႐ိုင္မ်ားမွ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ခရိုင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲ၊ မာန္ေအာင္၊ အမ္း၊ သံတြဲခ႐ိုင္အတြင္းရွိ သံတြဲ၊ ေေတာင္ကုတ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုၿပီး ေဒသအေျခအေန ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆံုေဆြေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝက ပါတီဗဟိုမွ လမ္းညႊန္မွာၾကား ခ်က္မ်ား၊ ပါတီဗဟို၏ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေဆာက္ရြက္ေနမႈတို႔အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည့္ ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး နယ္ေျမေဒသမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားအတိုင္း တင္ျပေျပာဆို ေပးၾကရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေထြးလွ (ပါတီဗဟိုတိုင္းရင္းသားေရးရာ ကာ္မတီဝင္) မွ ပုဂၢိဳလ္ေရးထက္ ပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးကိုသာ စည္းစည္းလုံးလုံးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၂၀ တြင္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ ရန္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲ၊ မာန္ေအာင္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သံတြဲခ႐ိုင္အတြင္းရွိ သံတြဲ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ားမွ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီတာဝန္ ရွိသူမ်ားက မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီစည္း႐ုံးေရး လုပ္ေဆာင္ထားမႈမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို ညေန (၅:၃၀) အခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက မိမိတုိ႔ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခန္းက႑မွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအားလည္ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ပကတိအေျခအေန မ်ားအားလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကရာ ပါတီတြင္းစည္း႐ံုးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ပါတီ တာဝန္ရွိသူ မ်ားမွ အျပန္အလွန္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံု ပြဲသို႔ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေ၀၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေထြးလွ၊ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးသိန္းႏု၊ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး၊ ခ႐ိုင္ (၂)ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။